Fisioteràpia

Els/les fisioterapeutes formem part de l’equip multidisciplinar d’aquesta escola.
A partir d’una valoració inicial marquem les pautes d’intervenció amb cadascun dels alumnes que ho necessiten. Les sessions són individuals o en petit grup.
Els/les fisioterapeutes també fem suport a les sessions de psicomotricitat, sortides i excursions i organitzem l’àrea d’educació física.
Assessorem i fem suggeriments sobre l’activitat física, activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia i cura personal. Vigilem tot el què fa referència a les postures correctes dels alumnes (a l’hora de seure, etc.) i dissenyem les ajudes tècniques que calen per a totes aquestes activitats.

Logopèdia

Des del Servei de Logopèdia, les logopedes coordinem, programem i treballem  conjuntament amb les tutores de les aules, l’àrea de comunicació i llenguatge de totes les etapes de l’escola.

Això permet organitzar l’alumnat de forma flexible i  treballar en petits grups,  amb les  adaptacions individuals que cada alumne/a necessita i  sempre tenint present que la comunicació s’ha de desenvolupar en l’entorn més natural possible. Els nens  i les nenes aprenen a comunicar-se mitjançant  la interacció amb el món i amb els altres.

Utilitzem llenguatges augmentatius (gestual i pictogràfic) per tal de potenciar la comprensió i l’expressió dels i les nostres alumnes i que tinguin eines per interactuar amb el seu entorn.

Aules

La nostra escola està organitzada per etapes educatives d’acord amb l’edat cronològica del nostre alumnat.

Etapa Educació Infantil: És una etapa dedicada a la formació integral dels infants. Una de les nostres prioritats és que l’alumnat i les seves famílies se sentin ben acollits i s’estableixi una comunicació fluïda per treballar conjuntament en el seu desenvolupament. L’objectiu és que els infants desenvolupin aquelles capacitats que els farà possible viure relacions afectives segures amb si mateixos i amb els/les altres; conèixer i interpretar l’entorn; anar adquirint uns instruments d’aprenentatge i un grau d’autonomia.

Etapa Primària: Aquesta etapa té com a objectiu oferir espais on els nens i les nenes puguin desenvolupar les seves capacitats a partir d’un entorn proper i d’experiències vivencials. Una de les característiques d’aquesta etapa és anar afavorint, de manera progressiva, que els/les alumnes vagin creant la seva pròpia identitat, donant les eines necessàries per tal que cadascú/na pugui anar desenvolupant les seves capacitats.

Etapa de secundària: Comprèn dos cicles: 1r cicle (de 12 a 16 anys) i 2n cicle (de 16 a 21 anys).

En el 1r cicle es dóna continuïtat als aprenentatges adquirits al llarg de l’etapa de Primària i s’inicien aprenentatges enfocats cap a l’autogestió i l’autodeterminació dels nois i noies a través d’activitats que inclouen tant la vessant instrumental com la social. Progressivament l’entorn que s’ofereix als/les alumnes es va ampliant i s’ofereixen entorns nous on poden desenvolupar les habilitats i coneixements adquirits, amb l’objectiu de continuar la seva formació integral.

La característica més important en el 2n cicle és que s’ofereix una aproximació al món dels adults/es, des d’una visió social, laboral i familiar. És en aquest cicle on es potencia l’autopercepció d’estar convertint-se en adult/a. L’objectiu final és que puguin participar activament en la societat de la que formen part. Les tasques que es desenvolupen tenen un enfoc laboral i de participació a la comunitat.

Menjador

El servei de menjador forma part del currículum escolar. És un moment on es treballen acuradament els hàbits per a millorar la seva autonomia i posar en joc habilitats socials.

Per això, l’escola ofereix un servei de menjador pels nens i nenes d’Infantil i Primària en el menjador de l’escola CEIP Lanaspa-Giralt i pels joves de Secundària i Formació Laboral s’ofereix un servei de catering a les mateixes instal·lacions de Crespinell.

Servei a les Famílies

Va dirigit a les famílies d’infants i joves amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (TEA, etc.) i també als serveis educatius on estan escolaritzats (escola bressol i centres educatius d’infantil, primària i secundària).

En aquest servei oferim programes personalitzats d’acord a les necessitats dels infants i joves (millorar hàbits i habilitats socials, de comunicació, etc.) Oferim recursos per a les famílies (formació, adaptació de materials, orientacions personalitzades, assesorament sobre ajuts i prestacions). Oferim cangurs i personal de suport especialitzat per a les activitats quotidianes a domicili i per activitats a d’altres entorns.

Projectes de Col·laboració

· CEIP-LANASPA GIRALT

Els/les nostres alumnes comparteixen activitats diverses i àrees curriculars amb el companys i companyes del CEIP Lanaspa -Giralt. (Ho trobareu desenvolupat a Projectes).

· IES MONTSERRAT ROIG

Els/les nostres alumnes de secundària comparteixen activitats diverses i alguna àrea curricular amb els/les alumnes d’ESO de l’Institut Montserrat Roig. (Ho trobareu desenvolupat a Projectes).

Transport Escolar

Tots els/les nostres alumnes residents fora de Terrassa disposen de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal.

També disposen de transport tots els/les alumnes residents a Terrassa i que tenen una discapacitat superior al 60% i amb informe favorable de la Inspecció educativa.

Activitats Extraescolars

Cada curs s’organitzen diferents activitats extraescolars en funció de les demandes i necessitats: taller de cuina, sala multisensorial, etc.  

Grup de Pares i Mares

Els pares i mares de la nostra escola tenen la possibilitat de participar en un grup on es parla de temes que interessen a les famílies; tracten qüestions d’actualitat i d’altres relacionades amb els seus fills i filles.

Sala Multisensorial

La sala multisensorial és una de les eines per a treballar les sensacions. El treball que s’hi realitza és sistemàtic amb una intervenció planificada i individual per a cada alumne/a.

Activitats Esportives

La nostre escola ofereix diferents activitats esportives: natació, aquagym, tennis, atletisme, aeròbic, etc., i participem a campionats esportius organitzats per la Federació Catalana d’esports per a persones amb discapacitat intel·lectual – ACELL.

Sortides i Colònies

Realitzem moltes sortides al carrer, a espectacles culturals, excursions i colònies, perquè entenem que l’educació va més enllà de les parets de l’escola i volem oferir al nostre alumnat el màxim d’oportunitats de participar en l’entorn.