En aquest apartat us facilitem tota la informació i documentació relacionada amb el curs escolar. Per veure i descarregar el document únicament heu de clicar a sobre. Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres.

Dossier de Benvinguda
Calendari Escolar
Projecte Educatiu
Reglament del Consell Escolar
Autorització Sortides Infantil i Primària
Autorització Sortides Secundària
Autorització Medicaments
Autorització Imatges CD
Autorització Imatges Web
Pla Obertura Centre
Menús Lanaspa
Menús Crespinell
Reglament Menjador
Memòria Entitat