Política de privacitat

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL posa a la teva disposició la següent política de protecció de dades.

Des de l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL desitgem que la relació amb els nostres clients/es i usuaris/àries es basi en la confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem les vostres dades de caràcter personal.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Nom:  Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL

Direcció:  C. Pantà, 7 – 08221 Terrassa

Telèfon:  937 805 533

e-mail: esc-crespinell@xtec.cat

Inscrita al Registre General de Fitxers Privats de la Agència Espanyola de Protecció de Dades denominada BDGAEEECSCCL i inscrita amb el codi d’inscripció 2050210389.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Per resoldre els suggeriments i/o consultes que ens trameteu a través del ” Formulari de Contacte”, raó per la qual podrem contactar amb vosltres a través del correu electrònic que ens hagueu facilitat.

Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

Quan de temps conservarem les vostres dades?

Les seves dades es conservaran mentre siguin necessàries per a donar resposta a la consulta realitzada al “Formulari de Contacte”.

Quina és la legitimació pel tractament de les vostres dades?

El tractament es realitza en base al vostre consentiment explícit, donat en el moment d’enviar les vostres dades del ” Formulari de Contacte”. La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per a poder donar  resposta a la consulta realitzada al ” Formulari de Contacte”.

A qui comunicarem les vostres dades?

Les dades del ” Formulari de Contacte” no es lliuraran a cap tercer, únicament es tracten internament a Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL.

Com vetlla l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL per les vostres dades?

Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Quins són els teus drets quan ens facilites les vostres dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si l’Educació Especial Crespinell, SCCL està tractant les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També pot sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-se al seu tractament per part de l’Educació Especial Crespinell, SCCL. L’exercici de portabilitat no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de els mateixes.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a l’Escola d’Educació Especial Crespinell, amb domicili al Carrer Pantà, 7 · 08221 Terrassa o bé, contactar per telèfon al 937 805 533, o enviar un correu electrònic a l’adreça gestio@escolacrespinell.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Portección de Datos, especialment quan consideri que l’Educació Especial Crespinell, SCCL no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

Data última actualització: 21/05/2020.