Política de privacitat

   er a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i a la Llei
Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals 3/2018, en endavant la LOPDGDD, l’Escola d’Educació
Especial Crespinell, SCCL posa a la teva disposició la següent política de protecció de dades.

Des de l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL desitgem que la relació amb els nostres clients/es i usuaris/àries es basi en la
confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem
les vostres dades de caràcter personal.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Nom: Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL
NIF: F08614752
Direcció: C. Pantà, 7 – 08221 Terrassa
Telèfon: 937 805 533
e-mail: esc-crespinell@xtec.cat
Web: escolacrespinell.cat
Nº 951 del Registre General de Cooperatives de Catalunya amb data de constitució 08/01/1980

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Per resoldre els suggeriments i/o consultes que ens trameteu a través del ” Formulari de Contacte”, raó per la qual podrem contactar amb vosltres a través del correu electrònic que ens hagueu facilitat.

Per gestionar l’alta i participació de la persona interessada en el formulari de comentaris de la secció de notícies o del blog de la nostra web mitjançant els testimonis de les persones interessades que seran publicats a la pàgina web. En cap cas, es publicarà el correu electrònic facilitat.

Atendre i gestionar la donació o aportació de manera online realitzada per la persona interessada a través del formulari de donació situat en la web.

Quan de temps conservarem les vostres dades?

Les seves dades es conservaran mentre siguin necessàries per a donar resposta a la consulta realitzada al “Formulari de Contacte” així com el temps establert amb una duració mínima de 3 anys.

Les dades personals facilitades per deixar comentaris a la nostra secció de notícies o blog les conservarem mentre la persona interessada no sol·liciti la seva revocació, i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

Les dades aportades per la persona interessada a través de les donacions es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a això i, en qualsevol cas, durant el temps necessari per a complir amb els terminis legals establerts per la legislació tributària, la llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o, amb qualsevol altra normativa que afecti les donacions rebudes.

Quina és la legitimació pel tractament de les vostres dades?

El tractament es realitza en base al vostre consentiment explícit, donat en el moment d’enviar les vostres dades del ” Formulari de Contacte” o del “Formulari de comentaris” habilitats a la nostra web. La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per a poder donar resposta a la consulta realitzada al ” Formulari de Contacte” o per la publicació de les opinions.

Respecte a les dades personals recopilades en el formulari de donacions la base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga la persona interessada en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i
l’acceptació de les condicions de donació en línia.

A qui comunicarem les vostres dades?

Les dades del ” Formulari de Contacte” no es lliuraran a cap tercer, únicament es tracten internament a Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

Respecte a les dades personals recopilades en les donacions, informem que només comunicarem les seves dades personals a tercers quan així ho requereixi la llei o les autoritats competents, com les autoritats fiscals, les de prevenció de blanqueig de capitals (SEPBLAC) o les autoritats judicials, i en aquest cas aquesta comunicació estarà justificada per una obligació legal.

Com vetlla l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL per les vostres dades?

Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes

Per a poder accedir a la nostra “Intranet”, la persona interessada haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata a l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a l’Escola d’Educació Especial Crespinell per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes Socials

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de Cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

La persona interessada té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Quins són els teus drets quan ens facilites les vostres dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si l’Educació Especial Crespinell, SCCL està tractant les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També pot sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-se al seu tractament per part de l’Educació Especial Crespinell, SCCL. L’exercici de portabilitat no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de els mateixes.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a l’Escola d’Educació Especial Crespinell, amb domicili al Carrer Pantà, 7 · 08221 Terrassa o bé, contactar per telèfon al 937 805 533, o enviar un correu electrònic a l’adreça gestio@escolacrespinell.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Portección de Datos, especialment quan consideri que l’Educació Especial Crespinell, SCCL no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.