Avís Legal

Dades d’identificació

Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL, CIF F08614752, amb seu social al carrer Pantà número 7 de Terrassa i inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona amb el nº 951.

Telèfon:  937 805 533

e-mail: esc-crespinell@xtec.cat

web:  https://escolacrespinell.cat/

Condicions generals d’ús

La navegació i la utilització dels serveis del portal web suposen l’acceptació com a usuari/ària i sense reserves de cap tipus del les condicions previstes en el present avís legal.

L’enviament de dades personals a través del “Formulari de contacte” implica l’acceptació expressa per part de l’usuari/ària de la nostra política de privacitat.

Per a garantir la seguretat de les dades que ens faciliteu als formularis, el nostre portal web es basa en el protocol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) que assegura que les dades s’envien de forma encriptada.

Vigència de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització, s’exposen amb finalitats informatives llevat que s’indiqui el contrari.

L’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, i la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Propietat intel·lectual o industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat exclusiva de l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

Respecte les ressenyes de serveis de tercers/es que puguin aparèixer a la web, l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL reconeix a favor dels seus/seves titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web, l’existència de drets sobre les mateixes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitats

L’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Al posar a disposició de l’usuari/ària aquesta pàgina web volem oferir un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no podem garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, de l’absència de virus o altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en sistema de l’usuari/ària, pel que l’usuari/ària assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL per qualsevol d’aquests danys.

L’usuari/ària té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i així, l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització escrita de l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL.

Tot aquell usuari/ària o tercer/a que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus de link o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a l’Escola d’Educació Especial Crespinell, SCCL i obtenir la corresponent autorització.

Data última actualització: 21/05/2020