Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres
fisio

Fisioteràpia

 

Els fisioterapeutes formem part de l´equip multidisciplinar d´aquesta escola.
A partir d´una valoració inicial marquem les pautes d´intervenció amb cadascun dels alumnes que ho necessiten. Les sessions són individuals o en petit grup.
Els fisioterapeutes també fem suport a les sessions de psicomotricitat, sortides i excursions i organitzem l´àrea d´educació física.
Assessorem i fem suggeriments sobre l´activitat física, activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia i cura personal. Vigilem tot el què fa referència a les postures correctes dels alumnes (a l´hora de seure…) i dissenyem les ajudes tècniques que calen per a totes aquestes activitats.

logopedia

Logopèdia

 

Des del Servei de Logopèdia, les logopedes coordinem, programem i treballem  conjuntament amb les tutores de les aules, l’àrea de comunicació i llenguatge de totes les etapes de l’escola.

Això permet organitzar l’alumnat de forma flexible i  treballar en petits grups,  amb les  adaptacions individuals que cada alumne necessita i  sempre tenint present que la comunicació s’ha de desenvolupar en l’entorn més natural possible. Els nens  i les nenes aprenen a comunicar-se mitjançant  la interacció amb el món i amb els altres.

Utilitzem llenguatges augmentatius (gestual i pictogràfic) per tal de potenciar la comprensió i l’expressió dels nostres alumnes i que tinguin eines per interactuar amb el seu entorn.

37

Aules

 

La nostra escola està organitzada per etapes educatives d’acord amb l’edat cronològica del nostre alumnat.

Etapa d’Educació Infantil: És una etapa dedicada a la formació integral dels infants. Una de les nostres prioritats és que l’alumnat i les seves famílies se sentin ben acollits i s’estableixi una comunicació fluïda per treballar conjuntament en el seu desenvolupament. L’objectiu és que els infants desenvolupin aquelles capacitats que els farà possible viure relacions afectives segures amb si mateixos i amb els altres; conèixer i interpretar l’entorn; anar adquirint uns instruments d’aprenentatge i un grau d’autonomia.

Etapa de Primària: Aquesta etapa té com a objectiu oferir espais on els nens i les nenes puguin desenvolupar les seves capacitats a partir d’un entorn proper i d’experiències vivencials. Una de les característiques d’aquesta etapa és anar afavorint, que de manera progressiva, els alumnes vagin creant la seva pròpia identitat, donant les eines necessàries per tal que cadascú pugui anar desenvolupant les seves capacitats.

Etapa de secundària: Comprèn dos cicles: 1r cicle (de 12 a 16 anys) i 2n cicle (de 16 a 21 anys).

En el 1r cicle es dóna continuïtat als aprenentatges adquirits al llarg de l’etapa de Primària i s’inicien aprenentatges enfocats cap a l’autogestió i l’autodeterminació dels nois i noies a través d’activitats que inclouen tant la vessant instrumental com la social. Progressivament l’entorn que s’ofereix als alumnes es va ampliant i s’ofereixen entorns nous on poden desenvolupar les habilitats i coneixements adquirits, amb l’objectiu de continuar la seva formació integral.

La característica més important en el 2n cicle és que s’ofereix una aproximació al món dels adults, des d’una visió social, laboral i familiar. És en aquest cicle on es potencia l’autopercepció d’estar convertint-se en adult. L’objectiu final és que puguin participar activament en la societat de la que formen part. Les tasques que es desenvolupen tenen un enfoc laboral i de participació en la comunitat.

menjador

Menjador

 

El servei de menjador forma part del currículum escolar. És un moment on es treballen acuradament els hàbits per a millorar la seva autonomia i posar en joc habilitats socials.

Per això, l’escola ofereix un servei de menjador pels alumnes d’Infantil i Primària en el menjador de l’escola CEIP Lanaspa-Giralt i pels alumnes de Secundària i Formació Laboral s’ofereix un servei de catering a les mateixes instal·lacions de Crespinell.

families

Servei a famílies

 

Va dirigit a les famílies d’infants i joves amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (TEA, etc.) i també als serveis educatius on estan escolaritzats (escola bressol i centres educatius d’infantil, primària i secundària).

En aquest servei oferim programes personalitzats d’acord a les necessitats dels infants i joves (millorar hàbits i habilitats socials, de comunicació, etc.) Oferim recursos per a les famílies (formació, adaptació de materials, orientacions personalitzades, assesorament sobre ajuts i prestacions). Oferim cangurs i personal de suport especialitzat per a les activitats quotidianes a domicili i per activitats a d’altres entorns.

escolaritatjpg

Projectes de col·laboració

 

PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB el CEIP-LANASPA GIRALT

Els nostres alumnes comparteixen activitats diverses i àrees curriculars amb el companys i companyes del CEIP Lanaspa -Giralt. (Podeu trobar-lo desenvolupat a Projectes)

PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB L’IES MONTSERRAT ROIG

Els nostres alumnes de secundària comparteixen activitats diverses i alguna àrea curricular amb els alumnes d’ESO de l’Institut Montserrat Roig.(Podeu trobar-lo desenvolupat a Projectes)

transport

Transport escolar

 

Tots els nostres alumnes residents fora de Terrassa disposen de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal.

També disposen de transport tots els alumnes residents a Terrassa i que tenen una discapacitat superior al 60%.

ex

Activitats extraescolars

 

Cada curs s’organitzen diferents activitats extraescolars en funció de les demandes i necessitats: equinoteràpia, taller de cuina, sala multisensorial, etc.  

recolzament2

Grup de pares i mares

 

Els pares i mares de la nostra escola tenen la possibilitat de participar en un grup on es parla de temes que interessen a les famílies; tracten qüestions d’actualitat i d’altres relacionades amb els seus fills i filles.

sensorial

Sala multisensorial

 

La sala multisensorial és una de les eines per a treballar les sensacions. El treball que s’hi realitza és sistemàtic amb una intervenció planificada i individual per a cada alumne.

esp

Activitats esportives

 

La nostre escola ofereix diferents activitats esportives: natació, aquagym, tennis, atletisme, aeròbic, etc., i participem a campionats esportius organitzats per la Federació Catalana d’esports per a persones amb discapacitat intel·lectual-ACELL.

act

Sortides i colònies

 

Realitzem moltes sortides al carrer, a espectacles culturals, excursions i colònies, perquè entenem que l’educació va més enllà de les parets de l’escola i volem oferir al nostre alumnat el màxim d’oportunitats de participar en l’entorn.