Renovació del Consell Escolar del centre

Us publiquem el calendari del procés de renovació del nostre Consell Escolar, segons queda establert a la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre:

07/11/16 Inici del procés electoral per renovar els membres del Consell Escolar

08/11/16- Publicació dels censos de pares/mares i professors/es. Obertura del termini de presentació de reclamacions als censos.

09/11/16- Comença el termini per a presentar candidatures (Dirigir-les a Secretaria).

16/11/16- Es tanca el termini de presentació de candidatures i reclamacions als censos.

18/11/16- Resolució i aprovació de reclamacions als censos i de la llista de candidats.

21/11/16- Publicació del cens definitiu i resposta a possibles reclamacions. Publicació de la llista provisional de candidats; s’obre un termini de 48 hores per presentar reclamacions a aquesta llista.

23/11/16- Publicació de la llista definitiva de candidats.

28/11/16- Acte electoral dels pares. Acte electoral dels mestres.

12/12/16- Constitució del nou Consell Escolar.