Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

El tret distintiu del nostre centre i que dirigeix tot el nostre fet pedagògic és creure fermament que la diversitat és una font de riquesa i no pas un impediment i que els nostres alumnes, malgrat que tinguin necessitats de recolzament intens i generalitzat, tenen el dret a compartir entorns i experiències amb companys sense discapacitat i per aquesta raó utilitzem tots els recursos disponibles per garantir aquest dret.

Per això proposem al nostre alumnat la participació en entorns menys restrictius. Un centre d’educació especial pot oferir totes aquelles condicions òptimes per adequar-se a les necessitats i capacitats dels alumnes amb DI (grups-classe reduïts, personal especialitzat, materials adaptats, etc.), però cal obrir l’escola a d’altres escoles ordinàries, a d’altres entorns i dissenyar propostes més inclusives.

D’altra banda, promovem l’educació global i integral dels nostres alumnes. Per nosaltres és important que progressin en l’aprenentatge de les habilitats acadèmiques, però és igualment important que desenvolupin totes aquelles habilitats que els ajudaran a relacionar-se amb els altres i que els ajudaran a desenvolupar-se com a persones i a tenir el màxim de benestar emocional.

Garantir el dret de participar en els entorns de tothom i, alhora, garantir que tots els alumnes obtinguin resultats significatius i valuosos.

La qüestió està en pensar quins suports necessiten els alumnes per progressar en els seus aprenentatges, per gaudir d’experiències positives que els proporcionin benestar i felicitat i que els permetin participar de forma activa com a ciutadans de ple dret.