Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

Residencial Els Telers.

Projecte de col·laboració

IMG_6345

Residencial Els Telers. Projecte d’aprenentatge i servei.

El gener de 2012 es va iniciar un projecte de col·laboració entre la nostra escola i el Centre Residencial i de Serveis a la Gent Gran, “Els Telers”.

Aquesta col·laboració té com a protagonistes els nois i noies amb Discapacitat Intel·lectual de l’etapa de Formació Laboral i Transició a la Vida Adulta. L’objectiu d’aquest projecte és el d’oferir suport i ajut a la gent gran que viu en els pisos d’aquest conjunt residencial.

Algunes d’aquestes persones tenen dificultats per realitzar feines quotidianes que comporten esforç físic, com per exemple traslladar  les compres de les botigues del barri, fer petits encàrrecs en l’entorn més proper, treure les deixalles que s’acumulen a les seves vivendes i portar-les als contenidors, etc.

Els nois i noies de la nostra escola van una vegada a la setmana al Centre Residencial i de Serveis a la Gent Gran   “Els telers”  per tal de resoldre aquestes tasques i  d’altres que puguin anar sorgint en el dia a  dia.

Aquest projecte reflexa de forma fidel el Projecte Educatiu de l’escola que té com a objectiu proporcionar als seus alumnes  formació i oportunitats  més enllà de les parets del centre oferint al seu alumnat  situacions reals d’aprenentatge i de treball i donant-los la possibilitat de  participar i col·laborar  en  la comunitat.

D’aquesta manera es vol aconseguir que tots els terrassencs i terrassenques que coneguin aquest projecte mirin les persones amb discapacitat des d’una perspectiva diferent, com a individus capaços de donar ajut i no només de rebre’l.