Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

LANASPA-GIRALT.

Projecte compartit d'atenció a la diversitat

lanaspa

Escola Lanaspa-Giralt

Des de l’any 1990 la nostra escola realitza un projecte de col·laboració amb l’escola Lanaspa-Giralt, el “Projecte de Col·laboració Lanaspa-Crespinell”.

Consisteix en compartir el màxim possible. La raó d’aquest projecte és el ferm convenciment que,  treballant conjuntament, és l’única manera de garantir que l’educació especial i l’ordinària formin part d’un únic sistema educatiu de qualitat.

Les activitats que compartim formen part del currículum obligatori de les etapes d’Infantil i Primària.

 

Aquest projecte, que forma part dels projectes Curriculars i Educatius d’ambdós centres, va ser guardonat amb el Premi Catalunya d’Educació 2002 que atorga la Generalitat de Catalunya com a reconeixement social a mestres, professors i professores, centres d’ensenyament i institucions impulsores de l’escola catalana.

Les activitats compartides pertanyen a les àrees curriculars següents:

EDUCACIÓ INFANTIL (Àrea Descoberta d’un mateix, Àrea d’educació musical, Àrea de llenguatge plàstic, Àrea de l’entorn natural).

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Àrea del medi social i natural, Àrea d’educació física, Àrea d’educació artística (música), Àrea d’educació artística visual i plàstica).

Al marge d’aquestes àrees compartim excursions, colònies, festes, setmana cultural, audicions musicals, pedagogia de l’espectacle, esbarjo diari, menjador escolar…

Aquest projecte ha estat publicat al llibre “Cooperar a l’escola” de l’Editorial Graó.