Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres
Concert educatiu amb el Departament d’Ensenyament
7 unitats concertades
A gener de 2015 es va subscriure una renovació del concert per a sis anys
Import: 59.482,08€
Subvencions i ajudes:
Subvenció per al finançament dels monitors de menjador i esbarjo curs 2016-2017
Hores: 33,8h
Import: 129.377,27€

Subvenció per al finançament addicional en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides
Pendent de resolució