Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

Constitució i registre.

La Cooperativa Escola d’educació especial Crespinell SCCL té el seu domicili social al carrer del Pantà, núm. 7 de 08221 Terrassa.

Figura inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona amb el nº 951 amb data de constitució el 8 de gener de 1980 i classificada com a Cooperativa d’Ensenyament-Treball Associat.

Així mateix, està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials com a Entitat Privada d’Iniciativa Social amb nº de registre E01658 i de data 14 de maig de 1993.

El nostre NIF és F08614752