Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

Com és el nostre equip.

El nostre Equip està format per vint-i-sis professionals qualificats: pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, mestres d’educació especial, fisioterapeutes i logopedes, en constant procés de formació, així com 12 monitors d’esbarjo.
Som un equip interdisciplinari per la qual cosa estem perfectament preparats per abordar les diferents necessitats dels nostres alumnes (discapacitat intel·lectual, trastorns de conducta, trastorns de comunicació, altres dificultats ..) i les seves famílies. L’avaluació de les necessitats, les accions a fer i el seguiment són decisions que es prenen en equip per tal de garantir una acurada anàlisi en tots els àmbits.
Som un equip en procés de formació constant; per a tots nosaltres és molt important conèixer i estar al dia dels últims avenços en temes psicopedagògics, per això participem en totes les activitats formatives que s’organitzen des de les universitats o d’altres institucions de reconegut prestigi.
Som un equip actiu, participem en fòrums d’intercanvi (Unitats d’educació, Grup d’investigació d’educació especial, Grups de treball, etc.) amb l’objectiu de contrastar les nostres opinions amb d’altres professionals i compartir les nostres experiències.
Som un equip que té una presència molt important en les diferents federacions que vetllen pels interessos de les persones amb discapacitat intel·lectual (DINCAT, Federació ACELL, FEAPS, Federació Catalana d’Escoles Cooperatives, Federació ECOM, GIEE-Grup d’investigació d’educacó especial, Plataforma per a l’escola inclusiva a Catalunya, PRODIS-Associació Terrassenca per a persones amb discapacitat, Taula per a les persones amb discapacitat a Terrassa).
Som un equip de reconegut prestigi. Han sol·licitat la nostra participació en diversos debats, col·laborem amb les universitats catalanes en seminaris i cursos de post-grau i hem fet ponències en diferents congressos nacionals i internacionals.
Hem publicat els nostres projectes en tres llibres «Cooperar en la escuela» Ed. Graó 1990 , «Instantànies» (Premi Rosa Sensat.), «Manual de las Buenas Prácticas en educación». També hem col·laborat amb articles en diferents publicacions («Open File on inclusive education», de la Unesco, Perspectiva Escolar, Aula, Punts de Vista (Revista de DINCAT), Esclat (Revista de l’associació Esclat), …i d’altres.
Som un equip que creiem i defensem que els infants i els joves amb discapacitat han de participar d’experiències compartint activitats amb alumnes i joves sense discapacitat i per aquesta raó esmercem tots els esforços en fer projectes de col·laboració amb diferents centres educatius.
En definitiva, som un equip que treballem per aconseguir que les persones amb discapacitat siguin considerades ciutadans i ciutadanes de ple dret.