Telf: 937805533    Correu: esc-crespinell@xtec.cat
Escola d'educació especial - Cooperativa de mestres

Com ens organitzem.

 • Directora: Ana Mª Peñalver Sacristán
 • Cap d’estudis: Anna Comas Bergua
 • Coordinadora Infantil: Mercè Arqué Gutierrez
 • Coordinadora Primària: Elisabet López Mir
 • Coordinadora Secundària i FL: Esther López Martínez
 • P-3 Ratolins: Anna Mª Garcia i Mercè Arqué
 • P-4 Bombers: Anna Mª Garcia i Mercè Arqué
 • P-5 Elefants: Anna Mª Garcia i Mercè Arqué
 • Cicle Inicial A: Silvia Torredemer i Gemma Bellmunt
 • Cicle Inicial B: Elisabet López, Anabel Ruiz i Laura Gaya
 • Cicle Mitjà A: Montse Alvarez i Marga Cadafalch
 • Cicle Mitjà B: Yolanda Ruiz i Rut Martínez
 • Cicle Superior A: Anna Comas, Sònia Maqueda, Tura Bayés i Ivette Sala
 • Secundària A: Vanessa Bermúdez i Susana López
 • Secundària B: Elvira Ubach, Raquel Sánchez i Laura Gaya
 • Ana Peñalver
 • Esther López
 • Laia Roure
 • Beth Gorina
 • Alba Sánchez
 • Rubèn Jordan
 • Sílvia Clapés
 • Gemma Garcia
 • Elsa Rodó
 • Antoni Garrich
 • Mariona Torredemer
El consell escolar és l’òrgan de gestió de l’escola on es troben representats els membre de la comunitat educativa (pares i mares, personal de serveis, mestres i representants de l’escola Crespinell, que és el titular del centre). Es reuneixen de forma ordinària 2 vegades cada curs i de forma extraordinària sempre que faci falta. Tracta i aprova qüestions que fan referència a l’organització i funcionament de l’escola: personal, quotes, activitats extraescolars, etc.

Els membres són triats per a quatre anys, però cada dos anys es renova la meitat dels integrants. Actualment el Consell Escolar està constituït de la següent manera:

 • Directora: Ana Mª Peñalver Sacristán
 • Representants de la titularitat: Antoni Garrich Aumatell, Mariona Torredemer Taló i Vanessa Bermúdez Fontanet
 • Claustre: Elisabeth Gorina Tellez, Ivette Sala Prat, Raquel Sánchez Ortega i Elvira Ubach Miralda
 • Serveis Complementaris: Silvia Clapés Casals
 • Pares i Mares: Raquel Souto Lagar, Ana Mª Rodríguez Sánchez i Juan José Sánchez Rodríguez
 • Representant municipal: Meritxell Lluís