Assessorament a escoles ordinàries

Com a centre escollit pel Departament d’Ensenyament, per donar assessorament als centres ordinaris de Terrassa per l’atenció a alumnes amb TEA, aquest dimarts dia 17 es va fer la segona sessió de l’assessorament que s’ha dut a terme al professorat de l’esocla Liceo Egara. Amb aquest assessorament esperem millorar l’atenció educativa als alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista.