25 anys amb Lanaspa

El projecte de col•laboració entre les escoles Lanaspa-Giralt i l’Escola d’educació
especial Crespinell va iniciar-se el curs 88-89, els primers protagonistes varen
ser els alumnes més petits d’ambdues escoles, els quals jugaven junts a
l’esbarjo del matí; a partir d’aquest primer contacte vàrem anar introduint més
activitats i més alumnes d’altres edats, fins a arribar al moment actual on fem
plegats un munt d’activitats i hi estan implicats tots els alumnes i tot el
professorat d’infantil i primària d’ambdues escoles.